Entreprenad

Eltjänst, din elentreprenör
Med Eltjänst som elentreprenör erbjuder vi kompletta lösningar inom el- och teletekniska installationer, stora som små. 
Detta innebär att vi kan leverera färdiga lösningar innehållande bland annat projektering, installation och driftsättning. I vårt ansvarsområde finns också drift, underhåll och support.

Vi arbetar bland annat med följande:
Belysning och belysningsteknik, Tele- och datakommunikation, inbrottslarm, energiteknik, ljudsystem, energibesparing.

Vi ingår även i ett brett nätverk med kunniga leverantörer för att kunna erbjuda lösningar med rätt teknik anpassad efter beställarens behov.

Kunskap och utbildning till din fördel
Med lång erfarenhet och bred kunskap kan våra projektledare och elmontörer utföra både stora och små entreprenaduppdrag.

Våra projektledare och elmontörer utbildas fortlöpande i nya tekniker, produkter och föreskrifter.

Kontroll och avprovning för allas säkerhet
Vid varje utfört arbete genomför våra montörer de nödvändiga kontrollerna och avprovningarna, allt för att säkerställa både funktion och elsäkerhet. För att uppfylla detta följer vi EIO-Q kvalitetssystem.

Dokumentering som underlättar
Det kan vara svårt att minnas detaljer om din elinstallation, detaljer som ibland kan vara till nytta vid tillexempel service. När du anlitar oss dokumenterar vi vårt arbete och de material vi monterar. Så nästa gång du kontaktar hos har vi koll på detaljerna.

Ängelholm

   Håkan Mauritzson

Projektledare
Tel: 0431 - 44 92 68
Mejl: hakan@eltjanst.nu

Örkelljunga

   Jörgen Johnsson

Projektledare
Tel: 0431 - 44 92 79
Mejl: jorgen@eltjanst.nu

Bjäre

   Bertil Sjöström

Projektledare
Tel: 0431 - 44 92 74
Mejl: bertil.sjostrom@eltjanst.nu

Laholm

   Berth Hindgren

Projektledare
Tel: 0431 - 44 92 75
Mejl: berth.hindgren@eltjanst.nu

ÖPPETTIDER

mån - fre 07:00 - 16:00

Vi är en del av
Vi är medlemmar i