Elkedjan 190321 8674 (1)

Vilka är Elkedjan?

Elkedjan är en frivillig fackhandlarkedja som är medlemsägt och funnits sedan 1966.

Idag utgörs kedjan av cirka 180 installationsföretag och tillsammans över 1600 elektriker. Från Smygehuk i söder till Kiruna i norr!

Historia

1966 gick ett antal elinstallatörer gick samman och började köpa varor tillsammans. Bolaget Centex AB (Centralt Organiserade Inköp AB i Trollhättan) skapades. Centex startade 1968 upp lager hos medlemsföretaget Wattströms i Anderstorp.

Elkedjan bildades av några elinstallatörer inom Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektriska Arbetsgivarföreningen (EA). Idén var att Elkedjan skulle stödja butiksverksamheten med inköp och marknadsföring.

1993 gick Centex och Elkedjan samman och bildade Svenska Elkedjan AB. 1999 flyttades all verksamhet flyttas till Anderstorp.

2004 ledde samarbete med Elon till att EEL AB (Elon Elkedjan Logistics) skapades, i Örebro. 2010 växte koncernen genom att kedjorna Elspar och Hemexperten tillkom. Små-el levereras från Anderstorp till alla kedjorna i EEL-koncernen.

Efter att Elkedjan växt vidare och behöver mer plats flyttas stödet till butiksverksamheten 2012 till Örebro för att elinstallationsverksamheten i Anderstorp skall få plats att utvecklas. Ytterligare en kedja, Hemmakedjan, köptes upp av koncernen 2012.

2017 köpte installatörerna ut Svenska Elkedjan AB från Elon Group Holding AB, vilket gjorde Elkedjan till en renodlad elinstallatörskedja, och Sveriges största i sin form.

Umbraco.Web.PublishedModels.Image

Vilka fördelar finns det?

Eltjänst i Ängelholm & Bjäre AB är en del av Elkedjan som ger oss en närmast oslagbar samlad kunskap och erfarenhet, men också möjlighet och styrkan att gemensamt kunna förhandla som 180 elinstallatörsföretag om bättre inköpspriser och andra villkor, som i slutändan kommer våra kunder tillgodo.

Läs mer om Elkedjan här. www.elkedjan.se

Umbraco.Web.PublishedModels.Image